Dashboard
Tổng hợp thông tin, các sự kiện chính.
Chat Box
Chat box chỉ để giao lưu, cần hỗ trợ vào phần hỗ trợ. Nhập /help để xem hướng dẫn!
Thông báo

Hệ thống vừa mở kênh: facebook.buff.sub Kênh 32 Mô tả: - Sub giá rẻ lên nhanh - Tốc độ 1-20k/ngày - Chạy sau 5-60phút

08/09/2022

Hệ thống vừa mở kênh: tiktok.buff.sub Kênh 90 Mô tả: - Kênh thử nghiệm - Tôc độ rất nhanh, tụt chưa có thống kê.

08/09/2022
024.6688.5051
Nhắn tin qua Facebook Groups Zalo SMS: 024.6688.5051